Фінансова звітність ТОВ «МК РІАЛ»

31.05.2021

Фінансова звітність ТОВ “МК РІАЛ” у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, та Приміток до фінансової звітності. Завантажити

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВ “МК РІАЛ” за 2020 рік. Завантажити


Переглядів: 69

Залишити коментар